In memoriam - Eva Flått

Hele Bridge-Norges Eva Flått gikk bort 13.februar etter flere års kreftsykdom. Hun ble bare 49 år.

In memoriam - Eva Flått

Eva var levende opptatt av bridge og la ned mye arbeid i å revitalisere og modernisere NBF som organisasjon. Mange vil huske Eva som engasjert konferansier for organisasjonsdagene, hvor hun var primus motor og pådriver. Eva var raus og hadde tro på vekst gjennom å dele kunnskap og erfaringer. Hun var påtenkt og forespurt om å ta rollen som president i 2016 da sykdommen dessverre kom tilbake, slik at hun måtte takke nei. Til tross for dette ville hun bidra, og var aktivt deltakende styremedlem til hun gikk bort. Eva var visjonær og en sterk pådriver bl.a. i arbeidet med utvikling av planer og strategier for landslagene og for rekrutteringsarbeid.

Noen av Evas posisjoner i Norsk Bridgeforbund:

  • 2009 - 2012: leder av utvalg for medlemskontakt
  • Høsten 2011: vikar i NBFs administrasjon
  • 2012 - 2014: styremedlem
  • 2014 - 2016: visepresident
  • 2016 - : styremedlem

Vi vil minnes hennes varme vesen, engasjement, ukuelige optimisme og vinnende smil. Våre tanker og medfølelse går til familien.

Vi lyser fred over hennes minne.