Helgeland Juniorprosjekt presentert på EBU officers seminar

Helgelands Juniorprosjekt ble i helga presentert på Europeiske Bridge Unions seminar til stor interesse fra Europa.

Helgeland Juniorprosjekt presentert på EBU officers seminar

Copy with pride

"Copy with pride" innledet NBFs president i NBF Kari-Anne Opsal seminaret for ansatte og styremedlemmer i de Europeiske bridgeforbundene. Målet med seminaret er at de Europeiske Bridgeforbundene skal dele erfaringer og materiell.

Norges representanter var Kari-Anne Opsal (ansvarlig for seminaret), sportssjef Jon Egil Furunes, spesielt interessert i sesjonen "How to create a successful national team", Kurt-Ove Thomassen (leder for Helgaland Juniorbridgeklubb) og Marianne Harding fra NBFs administrasjon.  

(Bildet: EBL president Jan Kamras, WBF president Giannarigo Rona, Jose Damiani (President emeritus WBF), Kurt-Ove Thomassen (Helgeland Juniorbridgeklubb).

Norges bidrag

Norge bidrog med innleggene "How to create a recruitment strategy" og presentasjon av juniorprosjektet på Helgeland. 

Kurt-Ove Thomassen presenterer juniorbridgeprosjektet på Helgeland. (foto: Micke Melander, SBF)

Målet er at bridgeforbund over hele Europa lar seg inspirere av Norges juniorsatsing generelt, og prosjektet på Helgeland spesielt.

Utbytte for Norge

Med oss hjem har vi fått nyttige tips fra andre bridgenasjoner. Nederland har jobbet med bridge-etikk, og produsert videomateriale med humoristisk vri på temaet til bruk i klubbene. Israel har gjort tilgjengelig et datasystem der spillere enkelt kan rapportere tilfeller av anti-sosial oppførsel og etiske brudd, og flere nasjoner har delt nyttige erfaringer med arbeid med juniorbridgearbeid.   

Bridgeopplæring hemmer utviklingen av Alzheimer

I Polen har de også foreløpige forskningsresultat som viser at bridgeopplæring er effektiv Alzheimer terapi. Forsøkene i studien vil ferdigstilles i april. 

Resultatene av studiene vil bli publisert her på bridge.no - foreløpig kan man lese mer om bridge og Alzheimer her.